Israeler fengslet for å ha oppfordret til vold mot arabere

21. mars 2016 |  Tsvi Sadan

På grunn av alle nyhetene som konstant og til enhver tid preger nyhetsbildet i Israel så var det får som fikk med seg at Moshe Urbach (24) i forrige uke ble dømt for sin rolle i brannstiftelsen på kirken "Church of the Loaves and Fishes" (Kirken av brødet og fiskene) ved kysten av Genesaretsjøen.

Urbach, som lenge var en mistenkt i saken, ble arrestert for to år siden for sin påståtte deltagelse i det å spraye og tagge hatefulle ytringer på porten til klosteret Latrun Monastery. Men denne gangen ble han dømt til to års fengsel for å ha gitt ut et dokument som het "The Kingdom of Malice" (Kongeriket Malice).

Dommerene sa at dette dokumentet er "et kriminelt lovbrudd og en alvorlig oppfordring til vold mot israelske arabere... I dokumentet forklares det hvordan man kan utføre voldelige handlinger, blant annet hvordan man kan tenne på et hus og hvordan man skal unngå å bli oppdaget og straffeforfulgt."

I domsavsigelsen la dommerne vekt på at drapene på Dawabsha-familien i Duma ble utført på en måte som ligner forklaringene i dokumentet til Urbach. Dommerne skrev: "Urbach opererte på hemmelige måter for å motarbeide de israelske myndighetene."

Derfor ble ikke Urbach bare dømt for oppfordringer til vold, men også opprør.

Vanligvis laget advokatene til unge ekstremister ramaskrik når klientene deres blir dømt, og advokatene insisterer vanligvis på at dommen er politisk motivert. Men denne gangen er det ingen som har kristisert dommen som Urbach har fått.

Likevel svekker ikke dette argumentene til de som spør hvorfor det virker som at det bare er de høyreradikale som aktivistene som blir rettsforfulgt, og ikke de venstreradikale.

De som mener dette bruker den venstreorienterte ekstremisten Ezra Nawi som eksempel. Han ble løslatt kun to uker etter at han ble arrestert på bakgrunn av et videoklipp publisert av Channel 2 som viste Nawi mens han oppfordret til drap på palestinere som selger landområder for jøder.

De lurer også på hvorfor ingen av medlemmene av organisasjonen Breaking the Silence ble stilt for retten etter at det ble kjent at flere av dem har deltatt i spionvirksomhet.

BILDET: Kirken Church of the Loaves and Fishes ble påført store skader av jødiske brannstiftere for to år siden.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.