Purims påskelam!

23. mars 2016 |  Charles Gardner

Jeg har undervist små skolebarn over store deler av Storbritannia om historien om Påsken og hvordan den henger sammen med Det siste måltidet som Jesus holdt sammen med sine disipler. Og jeg har snakket om hvorfor et stekt lam er en viktig del av måltidet ettersom Jesus var det ultimate påskelammet som ble slaktet for syndene til alle de som tror på Ham.

Dette gjør vi hvert år som en del av programmet "Påskereisen" hvor vi forklarer budskapet om kristendommen på skoler i byen vår Yorkshire.

Hver år inntreffer Påsken ofte svært nær feiringen av Pesach, noe som gjør det lettere å linke disse to festmåltidene sammen. Men i år virker det som at høytidene har forflyttet seg litt, ettersom Påsken i år faller omtrent samtidig som den jødiske høytiden Purim, som begynner på onsdag og slutter på torsdag kveld, dagen for Langfredag da Jesus døde på korset og den samme natten da man mener at det første Påskemåltidet fant sted.

Men kanskje denne fusjonen passer godt allikevel, ettersom Purim er den høytiden hvor Israels folk feirer at jødene unnslapp de onde planene til Haman. Dronning Ester, en ung og vakker jødisk kvinne, risikerte sitt liv da hun konfronterte kongen i Persia, som også var hennes mann, og ba ham om å redde hennes folk uten at hun hadde blitt innvilget tillatelse til å snakke med ham. "Jeg skal gå inn til kongen, på tross av at det er i mot loven, Og hvis jeg dør, så dør jeg," sa hun. (Ester 4:16). På denne måten deltok hun i forløsningen av Guds folk.

Persia (som i dag heter Iran) har høylytt og åpenlyst erklært at de har som mål å tilintetgjøre Israel, kanskje med atomvåpnene som de bygger. Dette har store likheter til den planen som Haman hadde om å utslette det jødiske folk.

Men denne gangen har Israel noen som er enda større og mektigere enn dronning Ester, nemlig Israels konge, Jesus Messias. Og Han har allerede reddet dem og frelst dem.

Ester var villig til å dø for sitt folk. Jesus døde for sitt folk, og for oss alle! Han har allerede betalt for jødenes synder gjennom det Han gjorde på korset da Han "ble slaktet som et lam" (Jesaja 53:7). Og når Israels fiender truer med å ødelegge landet i de siste dagene (som vi ser ut til å befinne oss i nå), så vil Han kjempe mot dem (Sakarja 14:3). Det jødiske folket vil ikke bare bli spart, men vil også få oppleve evig frelse (Sakarja 12:10, Romerne 11:26) gjennom det ulitmate offeret som Guds lam gjorde. (Johannes 1:29).

Der Ester før bragte forløsning til sitt folk for lenge siden så er det i dag Jesus som er den som redder det jødiske folket. I motsetning til Ester: "Han hadde ingen skjønnhet eller noe majestetisk ved ham som gjorde at vi ble tiltrukket av ham... Han var forraktet og hatet av mennesker... Han ble knust for våre overtredelser. (Jesaja 53:2-5).

Og Jesajas budskap til hedningene er dette: "Trøst mitt folk, sier deres Gud. Snakk varsomt til Jerusalem... og fortell mitt folk at straffen for deres synder er betalt. (Jesaja 40:1,2 )

Festene som holdes i anledning feiringen av Purim vil komme til å ta helt av når deres Messias, som først åpenbarte seg for dem som en lidende tjener som red på et esel, endelig blir åpenbart som Israels konge!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.