Den fundamentale feilen i tostatsløsningen

29. april 2016 |  Tsvi Sadan

Hovedstyret i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) har mottatt et dokument som handler om det "okkuperte Palestina". Dokumentet er skrevet av Algerie, Egypt, Libanon, Marokko, Oman, Qatar og Sudan.

UNESCOs anti-israelske holdning er så sterk at Jerusalem ikke gir visum til representanter for denne organisasjonen. Dette nye dokumentet er enda et bevis på hvorfor, da det i dokumentet står at de "tar sterk avstand fra" og "fordømmer på det sterkeste" den "okkuperende kraften som påstår at de har makt over Tempelhøyden og gamlebyen i Jerusalem."

Gjennom å rettferdiggjøre en slik misvisende omtale av Israels "okkupasjon" av Tempelhøyden så har UNESCO valgt å adoptere muslimenes oppfatning av situasjon hvor de også systematisk har slettet ethvert bevis på jødenes bånd til Tempelhøyden og landet Israel i sin helhet.

Faktisk så er ordet "Tempelhøyden" ikke nevnt en eneste gang i dokumentet. Som om det jødiske navnet for den hellige plassen kun var oppdiktning så blir området kun referert til som "Al-Aqsa moskeen/Al-Haram Al-Sharif" gjennom hele dokumentet. Til og med Klagemuren blir kun referert til gjennom sitt muslimske navn "Al-Buraq Plaza."

Dette skjuler det faktum at det jødiske tempelet eksisterte i Jerusalem i hundrevis av år. Så hvis det hellige jødiske stedet er under okkupasjon så er ikke Israel noe mer enn en kolonimakt, og ikke bare i Jerusalem, men i hele Israel.

Hvis Tempelhøyden ikke er et jødisk område, hvordan kan man da si at jødene har rett til å bo på områder som Tel-Aviv som nesten ikke har noen religiøs betydning i jødedommen? Hvis Israel for tiden okkuperer Tempelhøyden, så okkuperer de også Tel-Aviv.

Kommentaren på Twitter som det britiske parlamentsmedlemmet Maz Shah har beklaget for, hvor han i 2014 skrev at jødene burde bli sendt til USA, er kun et av eksemplene på hvordan den generelle misoppfatningen som folk har fører til konklusjonen om at Israel, i beste fall, er en vestlig koloni som ikke er bærekraftig.

Derfor kan tostatsløsningen kun være en midlertidig løsning som til slutt vil føre til at Israel slutter å eksistere.

Faren ved å støtte muslimenes holdning i dette spørsmålet har vært klar helt siden Israel tok kontroll over Tempelhøyden i 1967.

En av Israels mest respekterte poeter og spaltister, Nathan Alterman, kritiserte i 1970 medlemmene av partiet Labour for at de begynte å sympatisere med ideen om "et palestinsk folk". Alterman gjorde flere observasjoner:

"Gjennom å akseptere denne oppfatningen så mister vi vår rett til å eksistere i dette landet.... I det øyeblikket vi aksepterer det palestinske sprøytet og sionisme blir sett på som det å stjele et land fra et folk som allerede bor der, og i den grad vi bidrar til å stryke denne ideen, så ryster vi det historiske og menneskelig grunnlaget for sionisme og plasserer det på våre bayonetter."

"Hvis vi aksepterer at det skal finnes en stat for de palestinske araberne, så er ikke bare de "okkuperte områdene" arabiske territorier hvor vi dør i hopetall før vi til slutt må trekke oss ut, men da blir også hele staten Israel et arabisk territorium... Hvis det finnes et arabisk land som kjemper for landet sitt så vil våre protester miste kraften sin. Internasjonal lov og moral sier at terror er ulovlig så lenge vi sier at det er et verktøy som de arabiske landene bruker mot oss. Men så snart terroren blir utøvd av palestinere som kjemper for sin rett til land, så er det ingen som hjelper oss i møte med disse blodige handlingene."

Israel har all rett på sin side når de fordømmer UNESCO for organisasjonens forsøk på å slette den jødiske og bibelske historien til Tempelhøyden. Denne protesten mister likevel sin kraft når Israel selv begrenser jøders tilgang til området og åpenlyst ønsker å jobbe for en tostatsløsning.

Israels vilje til å overgi Tempelhøyden til palestinerne blir av verden sett på som et bevis på at staten ikke legger noen verdi i sin egen historiske arv, og at Israel derfor ikke har noen rett til å eksistere.

Det er på tide at israelere innser at gjennom å degradere Tempelhøyden til å kun være et fysisk område, så styrker de UNESCOs forsøk på å bevise at Israel er en kolonimakt som ikke har noe rett til å eksistere i Det lovede land.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.