Ser Gud på jødene som fiender?

19. mai 2016 |  Brian Hennessy

For de av oss som elsker Israel så høres dette spørsmålet veldig rart ut. Men dessverre er det slik at mange kristne i dag lider av en slags bakrus i forbindelse med erstatningsteologien. De gjorde endelig plass i sin eskatologi for en gjenopprettelse av Israel, men de aksepterer ikke at jødenes hjemreise til deres gamle land er en del av denne gjenopprettelsen. De påpeker at de fleste jøder i Israel og andre land fremdeles ikke tror at Jesus er Messias, og at de derfor må bli ansett som fiender av Gud. De siterer ofte Paulus sine ord: "På grunn av evangeliet har de blitt Guds fiender". (Romerbrevet 11:28). De som mener dette argumenterer for at hvis jødene er fiender av evangeliet, så er de også fiender av Gud.

Dessverre har de kristne som mener dette tatt Paulus sine ord fullstendig ut av sammenhengen det ble sagt i. Etter å ha advart alle de troende som ikke var jøder om ikke å opptre arrogant ovenfor de grenene som hadde blitt kuttet av ga Paulus oss instrukser om jødene ut fra deres nåværende posisjon som ikke-troende: "På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Vers 28 og 29)

Sett gjennom kristne øyne burde jødene kjempe mot evangeliet med alt de er og har. Men det er til vår fordel! Gud gjorde de bevisst til fiender av evangeliet for å drive evangeliet ut til nasjonene slik at mennesker kunne høre evangeliet og bli frelst.

Men Paulus oppfordrer oss til å se forbi deres sinne og motstand og heller se på dem fra Guds perspektiv. Paulus sier at Gud bevisst gjorde de til fiender av evangeliet og at Han fremdeles elsker dem. Med andre ord så må vi ikke tenke at Gud har vendt dem ryggen og plassert de i samme kategori som alle andre ikke-troende i verden. Nei, de er fremdeles hans folk - selv om de ikke er troende! Løftene som ble gitt til jødedommens forfedre kan ikke bli trukket tilbake.

Gang på gang forsikret Gud Israel om at "bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens slekter." (Amos 3:2). Så selv om majoriteten av jødene fornektet Jesus så gjorde ikke deres vantro at Gud slettet Hans evige troskap til dem. Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke! (Romerbrevet 3:3-4). Gud har skjult deres øyne for sannheten helt til hedningene kommer inn i Israel. Deretter vil Han vise den samme nåden til jødene som Han har vist til oss som er hedninger. "Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven." (Vers 31)

Det disse uforstandige kristne ikke forstår er det paradigmeskiftet som har funnet sted når det gjelder Guds håndtering av sitt folk. Alt forandret seg da staten Israel ble grunnlagt på nytt i 1948. Vi vet dette fordi Gud alltid håndterer Israel på samme måte.

Når jødenes ulydighet til slutt fører til at Guds tålmodighet tar slutt så tillater Han at landet blir erobet og at jødene blir kastet ut. Det var det som skjedde da assyrerne invaderte det nordlige riket i 722 f. Kr, da Babylon invaderte Judah i 586 f. Kr og da jødene nok en gang ble tvunget i eksil av romerne i år 70 e.Kr. Men på den tiden hadde perioden som jødene var i eksil en utløpsdato. Vi vet at Judahs straffelsesperiode, som ble avsluttet med Holocaust, nå er over. Det er fordi de nå er tilbake i landet. Deres mirakuløse retur, deres utrolige seire mot alle odds og deres gjenvinning av landet bekrefter at Gud er med dem og at Gud kjemper for Israel!

Så ja, jødene returnerte hjem uten å tro. Men det var nøyaktig dette som ble forutsagt og profetert. "Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene." (Esekiel 36:24-25). Og igjen, i denne profetien fra Esekiel, så er det ETTER at nasjonen har blitt gjenopprettet at Gud kommanderer: "Kom, ånd, fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.» (Esekiel 37:9)

Jeg tror at denne ånden snart kommer til å blåse. Jeg tror at ånden kommer til å få selskap av de troende som har våknet og gjenkjenner de hebraiske røttene i deres tro. Som du kanskje la merke til da jeg nevnte Israels tre perioder i eksil, så er det fremdeles en av disse som ikke har blitt løst. Det er den verdensomspennende forvisningen av Israels ti norlige stammer. Jeg er ikke i tvil om at alle troende som har sluttet seg til Messias fra ulike nasjoner, er etterkommere av Israels tapte stammer.

"Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere." (Sakarja 8:23)

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.