Kan kristne støtte Israel på tross av landets homoparader?

14. juni 2016 |  Brian Hennessy

I 20 minutter hørte jeg på en sint radiovert som kritiserte kristne som elsker Israel. "Folkens, dere kommer ikke til å høre et pip fra kristensionistene om den årlige homoparaden i Tel Aviv. Å nei da. De vil at du skal tro at jødene er Guds utvalgte folk og at de bare sitter stille og leser Toraen og tenner sabbatslys. De kaller Israel for 'Det hellige land'. De burde heller kalle det Det uhellige land."

Jeg ble helt sjokkert over denne giften som kom ut fra denne mannens munn. Han var en kristen som trodde at jødene hadde forkastet løftene fra Gud. Til og med løftet om landet var borte, noe han så på som en bekreftelse på at Jesus snart kommer tilbake. Jeg visste at det han mente ikke hadde rot i Bibelen, men jeg klarte verken å forklare eller forsvare hvorfor Israel feirer umoral foran hele verden. Og på tross av at paraden blir fordømt av de ortodokse jødene viste en fersk meningsmåling at 78 prosent av Israels befolkning støtter ekteskap mellom likekjønnede.

Jeg ba: "Kjære Gud, hvordan kan du gjenreise din nasjon i denne tiden og hvordan kan du tillate at denne urettferden får herske i landet? Hvordan kan vi overbevise våre kristne brødre om den stødige og evige pakten du har med Israel?"

Da jeg ba og leste i Bibelen i løpet av de neste dagene så fikk jeg et klarere syn på dette med problemet med synden og på Israels unike situasjon. Jeg deler dette synet her slik at det kan være med på å oppmuntre alle de som tror at Gud faktisk jobber med å gjenreise Israel i dag - på tross av nasjonens ofte ugudelige oppførsel.

Om synd forteller Paulus oss: "Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov." (Romerne 5:13). Så selv om synden kom inn i verden gjennom Adam og spredte seg til alle mennesker så kunne ingen holdes ansvarlig fordi det ikke var en lov mot det. Men så kom Moses ned fra Sinaifjellet med De ti bud og alle mennesker ble tiltalt.

Så snart loven viste at vi alle var håpløse syndere som fortjente å dø sendte Gud Jesus ned for å frelse oss. Han ga oss en bedre pakt med et bedre offer som frigjorde troende fra den straffen som var vår.

Med andre ord så er problemet med synden blitt løst i Guds øyne. Fordømmelsens æra er over og vi er ikke lenger under loven. Er ikke dette " de gode nyhetene" som vi er ment å rope fra hustakene og gatehjørnene? Det at hvis vi omvender oss og tror på Jesus så vil Han frelse oss fra våre synder?

Jo da, synden er fremdeles svært synlig i verden i dag. Og Gud hater fremdeles synden. Men det er ikke lenger noe vi trenger å bekymre oss for. For de som har blitt renset gjennom Jesus er det "ingen fordømmelse" (Romerne 8:1). De som ikke har tatt i mot Jesus derimot, både jøder og grekere, vil bli straffet for sine synder når Jesus kommer tilbake.

Okey, men hva med staten Israel i dag? I motsetning til radiovertens fordømmelser så forteller Skriften oss at på tross av at Israel ikke tror på Messias så er de "elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Romerne 11:29). Dette gjelder også landet. Israel er kanskje ikke 'Det hellige land' akkurat nå, men det er alltid 'Det lovede land' som for evig ble gitt som et løfte til Abrahams etterkommere.

Grunnen til at kirken ikke ser dette enda er enten fordi de har blitt blendet av antisemittismen i Erstatningsteologien eller fordi de har blitt forvirret av Darbys og Scofields undervisning om at Gud har to Israel - et åndelig og et fysisk. Den ene er kirken og den andre er det jødiske Israel. Skriften lærer oss at alle de rettferdige i Messias vil bli et kongedømme av prester "som vil herske på jorden". (Johannes Åpenbaring 5:10). Faktisk er hele verden det løfte som ble gitt til Abraham og Israel. (Romerne 4:13)

Men nøkkelen til å forstå hvordan Gud fremdeles kan være for Israel i dag finner vi i Esekiel. Der leser vi at i de siste dager så vil Gud gjenreise Israel uavhengig av landets oppførsel - enten den er god eller dårlig. Han vet at Hans folk ikke klarer å omvende seg og være lydige før de får "et nytt hjerte og en ny ånd". Og er det ikke slik med oss også?

Det som betyr mest for Gud nå er Hans navn. Dette har Han investert i landet Israel og Han kommer ikke til å la det gå til grunne. Det er Hans omdømme som står på spill. "Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene." (Esekiel 36:22-25)

Paulus minner oss også om at: "Dette er min pakt med dem når jeg tar vekk deres synder." (Romerne 11:27). En fantastisk resning og helliggjørelse kommer for Israels sønner og Gud kommer til å bli opphøyet!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.