Hva har Trump, Brexit og kristensionismen til felles?

1. august 2016 |  Brian Hennessy

Gjennom verdenshistorien har vi sett hvordan en nasjon som blir undertrykket av en diktatorisk regjering, enten sin egen eller en fra et annet land, enten er nødt til å gjøre opprør eller må gi etter og leve under et ydmykende slaveri. Vi var vitne til dette under den amerikanske revolusjonen i 1776 og under Israels utvandring fra Egypt under Moses. Jeg mener at det er i den samme konteksten vi burde se dagens bevegelser når det gjelder Donald Trump, Brexit og kristensionismen.

Slik jeg ser det er de alle tre kraftige reaksjoner på det samme venstreorienterte byråkratiet som har forsøkt å innføre et multikulturelt syn på verden hvor det kjempes for at nasjoner ikke skal ha noen grenser. Dette utopiske synet er det samme som ble foreviget i John Lennons ikoniske sang "Imagine". Denne visjonen var så berusende at eliten så for seg at de kunne møte det nådeløse islam og forvente at terrorister rolig satt seg ned ved bordet. Da jihadister begynte å myrde og voldta alle de kom over så ble dette forsøkt ignorert. Venstresiden fortalte alle, inkludert seg selv, at islam var en fredsreligion.

De slapp unna med det i en periode, spesielt i Israel hvor de klarte å rettferdiggjøre de muslimske palestinernes galskap som en gyldig og legitim reaksjon mot jødisk kolonialisme. Det var kun evangelisk kristne som kjente sannheten som sto opp sammen med Israel og fordømte verdens hykleri. Det var dette som ledet frem til dagens kristensionisme. Men på tross av dette så fortsetter fremdeles verdens ledere å ignorere Israels vanskelige situasjon. Til og med ikke 11.september gjorde at de våknet opp og innså sannheten.

Det var ikke før det begynte å skje i Europa og i USA igjen at Vesten begynte å våkne og innse at islam aldri kom til å bøye av for noen annen visjon enn sin egen. Islam hadde sin egen visjon om å få verden til å underkaste seg Allah under sharialov. Elitens drøm hadde blitt et mareritt. Resultatet var høyresidens motsvar i form av Donald Trump og britenes Brexit.

Ja, det er en fundamental forskjell på Trump/Brexit og kristensionsime. Trump/Brexit er et bevis på at mennesker ikke lenger etterjager John Lennons fantasiverden og vil bort fra den. Kristensionismen en politisk bevegelse. Det handler om vise støtte til Israel mens nasjonen lever i et mareritt.

Historisk sett hadde kristensionismen sin oppstart blant franske hugenotter og puritanere som så Bibelens profetier om at det jødiske landet skulle bli gjenopprettet da det enda ikke fantes noen naturlig grunn til at dette skulle skje. De første kristensionistene sa høylytt fra og møtte sterk motstand fra de etablerte kirkene som fremdeles omfavnet Erstatningsteologien. Da Gud var sann mot sitt ord og bragte Israel sammen i 1948 ble kristensionismen en sterk alliert av den jødiske nasjonen.

Men jeg tror at rollen til kristensionismen nok en gang er i ferd med å endre seg. I prosessen med å stå sammen med Israel var det mange som våknet og innså de hebraiske røttene i sin tro og så at de også var inkludert i løftene til Israel gjennom Messias Jesus. "For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære." (2. Kor 1:20).

Denne vekkelsen bragte også med seg enda en åpenbaring - at i århundrer har vi kristne også blitt undertrykket av en makt som vi er nødt til å kvitte oss med, nemlig det religiøse systemet som tok grep om oss da kirken ble ett med det hedenske Roma under Konstantin. Det lærte vi da vi ble fratatt våre hebraiske røtter. Ikke bare mistet vi den bibelske kontekten om Jesu identitet, men også forståelsen at vi også kan få ta del i Guds løfter til Israel. I stedet ble det erstattet med en kristen Jesus og vi ble lurt til å tolke Bibelen feil i mange århundrer.

Straks mistet vi hele vår sanne identitet. Vi var aldri, og er aldri, "kristne". En religion er ikke et folkeslag. Vi har alltid vært en del av Abrahams etterkommere. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Gal 3:29)

Så hvor er alle disse bevegelsene på vei? Hvem vet hvor Trump vil lede USA hvis han vinner, noe jeg tror han kommer til å gjøre. Hvem vet om resten av Europa vil gjøre som Storbritannia og melde seg ut av EU?

Men det er to ting vi vet sikkert. Nummer en: Det er bare sionistbevegelsen som vil resultere i at mennesker kommer inn i fullstendig frihet. Ikke bare jøder og Israel, men alle Jesu etterfølgere som ser og forstår at de kan ta del i Guds gjenopprettelse av Israel.

Nummer to: Uansett hvor mye de vestlige nasjonene jobber for å gjenopprette lov og orden så vil de til syvende og sist samle seg rundt en verdensleder som vil forsøke å ødelegge Israel og lede mennesker vekk fra Jesus - den ene, sanne Gud.

Verden blir rystet. Kan himmelen være langt unna?

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.