Er hedenske troende fortsatt hedninger?

8. august 2016 |  Brian Hennessy

Det var Jesu største ønske at alle hans etterfølgere, både jøder og hedninger, skulle bli ett folk. Før Han gikk til korset ba Han inderlig til Faderen: "Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg." (Johannes 17:23).

Vel, det er ikke noen stor overraskelse at verden har forblitt uvitende om at Han er Messias. Hvordan kan noe annet være tilfelle når Hans etterfølgere har delt seg inn i 40.000 forskjellige trossamfunn og kirkeretninger?

Men før de kristne delte seg var det en enhet mellom de jødiske og de ikke-jødiske etterfølgerne av Jesus. Det begynte på den dagen da Herren ba Peter om å vitne for Cornelius sin familie. Før det var den jødiske nasjonen under den oppfatning at denne frelsen utelukkende tilhørte dem. Nå ble den plutselig tilbudt til andre også. Og enda verre - disse "andre" var hedningene selv. Menneskene som de hadde unngått i 1400 år - etter instruksjoner fra Moses.

Men hadde ikke Jesus forberedt sine etterfølgere på dette mens Han fremdeles gikk rundt på jorden? Hadde Han ikke fortalt dem: "Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter." (Johannes 10:16). Det var uansett et vanskelig faktum for Israels jøder å ta inn over seg. Og enda vanskeligere ble det da Israel ble bedt om å gå fra en gudegitt pakt gjennom loven til en ny pakt som handlet om nåde.

Overgangen var så stor at for at det skulle skje måtte Gud reise opp en mann som på en unik måte var kvalifisert til dette: Saulus (senere Paulus) fra Tarsus. Denne tidligere fariseeren ble salvet til å føre oss alle under "frihetens lov" (Jakob 1:25). Og på tross av at Romerriket satte en stopper for arbeidet hans og jødenes liv i Jerusalem - gjorde Gud det slik at Paulus' brev ble ivaretatt og i dag kan leses i Det nye testamentet.

I 2000 år har enhet mellom jøder og kristne ikke vært et problem. Dette er mest på grunn av at det etter det første århundret nesten ikke fantes noen jødiske troende! Og de ikke-jødiske troende hadde gitt seg selv en ny tittel - kristne. Men etter den fysiske gjenfødselen av Israel begynte mange jøder å oppleve en åndelig gjenfødsel. Og plutselig dukket ordet "hedensk troende" opp på nytt, sammen med utfordringen om det å bli ett folk.

Slik jeg ser det er begrepet "hedensk troende" diskriminerende og skaper en usunn splittelse i Jesu kropp. Hvis man er "hedning" antyder det at man er en ikke-troende, altså ikke en del av Guds folk. På tross av at ordet "hedning" egentlig betyr "nasjoner" på både hebraisk (goyim) og på gresk (ethnos), så bærer det med seg århunder med bagasje. Over halvparten av gangene ordet brukes i Det gamle testamentet så brukes det i en negativ setting. Dette er også tilfelle i Det nye testamentet hvor ordet brukes sammen med ordet "greker". Kristne blir ikke direkte omtalt som "uomskårne filistere", men ikke akkurat som "Snøhvit" heller.

Men ble vi ikke gjort "hvite som snø" i Jesus? Ble vi ikke alle omskåret i den åndelige omskjærelsen? Hvorfor burde da vi som ikke er jøder måtte bære med oss en terminologi som umiddelbart skaper en splittelse i Kristi kropp? Fra Guds perspektiv er vi ikke lenger hedninger. Vi har kommet ut av nasjonene og får ta del i Guds familie. Vi blir regnet som en del av nasjonen Israel og får ta del i alle løftene som ble gitt til Abraham, Isak og Jakob. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Galaterne 3:29).

I forkant av dette verset forklarer Paulus at nå finnes det "ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus." (Galaterne 3:28). Mente han at jøder ikke lenger er jøder og at grekere ikke lenger er grekere og at kvinner ikke lenger er kvinner? Selvsagt ikke! Frem til Herren kommer tilbake og vi får våre nye kropper så forblir vi de vi er her på jorden. Men i Messias forsvinner alle raser, nasjonaliteter og kjønn og andre ting som skiller oss fra hverandre her på jorden. I Ham blir vi ett folk!

Det var Peter - den første jøden som vitnet for ikke-jøder - som senere sa til hele Kristi kropp: "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk," (1. Peter 2:9). Han hadde tatt ordene som Moses hadde talt til Israel og gjorde dem gjeldene for alle mennesker i Det nye testamentet. Han sa ikke at "kirken" har erstattet de fysiske etterkommerne av Abraham som Guds utvalgte folk, men at alle som er i Messias, både jøder og ikke-jøder, får ta del i løftene som ble gitt til Israel.

Idet Gud gjenopprettet nasjonen Israel i dag mener jeg vi må jobbe for mer enhet blant jødiske og ikke-jødiske etterfølgere av Jesus, slik at verden, som Han ba, "kan få vite at Du sendte meg".

Et fint sted å starte er ved å slutte å bruke ordet "hedenske troende" en gang for alle.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.