Har Gud et annet navn enn "Gud"?

29. august 2016 |  Brian Hennessy

I en video argumenterer pave Frans nylig for at alle religioner tilber den samme gud enten de kaller han Gud, Buddha, Jesus Kristus og Allah. Deretter foreslo han at vi skulle legge til side våre teologiske uenigheter og samme tilbe vår guddom. For å sitere ham: "Alle folkeslag og alle religioner har kun dette til felles: Vi er alle Guds barn".

Dette utsagnet fikk meg til å tenke på Serubabels respons da han fikk en lignende invitasjon fra Judahs fiender som tilbød seg å hjelpe til med gjenoppbyggingen av det andre tempelet. Etter at de hadde sagt til ham: "Vi liker deg. Søk din gud", svarte Serubabel: "Nei, vi kan ikke bygge et hus for vår Gud sammen med dere. Alene vil vi bygge det for Herren, Israels Gud." (Esra 4:1-4). Han anså dem åpenbart ikke som barn av den Gud som Israel tilba.

Men kan det hende at paven har rett? Er det ikke så viktig for Gud hva vi kaller Ham eller hvordan vi tilber Ham? Er det nok å bare anerkjenne at Han eksisterer og ha en oppriktig tro? Eller er det viktig for Gud hvilke navn vi bruker om Ham og hvordan vi gir Ham ære?

Vi trenger ikke å bruke lang tid på å lete etter svaret på dette i Bibelen. Vi kan lese om Guds profet Elia som konfronterer Israel og Baals profeter på Karmel-fjellet. Elia var også åpenbart ikke tilhenger av den samme holdningen til religion som pave Frans. Vi leser at Elia utfordret Israel til å velge: "«Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!» (1. Kongebok 18:21).

Hvis Baal bare var et annet navn på Israels Gud så burde det ikke ha noe å si, ikke sant? Men vår Gud så det åpenbart ikke på den måten. Etter at Israel hadde bestemt seg for å følge Ham befalte Gud Elia å ta livet av alle Baals profeter.

Det virker som at Israel aldri lærte leksen sin ved Sinai-fjellet hvor Gud lærte dem hvordan de skulle tilbe Ham. For mens Moses fikk disse instruksjonene nedskrevet så bestemte jødene seg for å tilbe Gud på egypternes vis ved å bygge en gullkalv. Som et resultat av dette døde tre tusen av dem den dagen. Hva var det de tenkte på? Hadde ikke Gud akkurat fortalt dem: "Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud." (2. Mosebok 20:4-5)

Likevel tok ikke folket avstand fra avgudsdyrkelsen. "Bar dere fram for meg slaktoffer og gaver de førti årene i ørkenen, Israels hus? Nei, dere bar på Moloks telt og guden Refans stjerne, bildene som dere laget for å tilbe dem. Men jeg vil flytte dere bortenfor Babylon." (Ap.gj 7:42-43)

Vi ser altså at Gud ikke ønsker å identifiseres ved navn på andre guder. Ikke da og ikke nå. Gud har bare ett ordentlig navn - Yahweh (eller Jehovah). Det staves som Tetragrammaton YHWH som oversettes til HERRE med store bokstaver i Bibelen, men mange jøder mener navnet er for hellig til å bli verken nedskrevet eller talt ut. Når jøder i dag snakker om Ham kaller de Ham ofte HaShem (navnet). Før Hans sanne navn ble kjent kalte patriarkene Ham for El Elyon eller El Shaddai.

Vi kan også påkalle Gud ved å bruke tittelen Hans "Herre" (på hebraisk 'Adonai') eller "Abrahams, Isaks og Jakobs Gud" som er den eneste familien i verden som Gud har valgt å la sitt navn for alltid bli forbundet med." (2. Mosebok 3:15). Men den mest intime måten å kalle på Ham er ved å kalle Ham "Far". (på hebraisk 'Abba'). Det var slik Jesus snakket til Ham og ingen sto Ham nærmere eller kjente Ham bedre.

Men Satan driver med villedende markedsføring og gir seg ikke. Han vil at vi skal omtale Gud med navn som Han ikke har bedt oss om å kalle Ham. "Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord. Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Er vi sterkere enn han?" (1. Kor 10:20-22).

Som en tidligere katolikk ble jeg opplært til brødet og vinen ble omgjort til Jesu kropp og blod at under besvergelsen av en prest. Dermed kunne Jesus bli ofret gang på gang ved deres alter. Tridentinerkonsilet erklærte at dette offeret "kunne tilgi selv de verste synder". Etter at jeg begynte å lese i Bibelen selv oppdaget jeg at Hebreerne 10:10-14 totalt avviser denne falske doktrinen. Jeg ble villedet til å tro at det å tilbe et stykke brød som om det var Gud var noe annet enn det å tilbe en gullkalv, men det er det ikke. Begge deler er avgudsdyrkelse.

Vi lever i nådens tidsalder, men en dag vil denne perioden ta slutt og Guds vrede vil ta over. Da burde vi ikke befinne oss i en situasjon hvor vi slites mellom to meninger.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.