Er alle Guds barn, barn av Gud?

5. september 2016 |  Brian Hennessy

I min forrige artikkel siterte jeg pave Frans' uttalelse om at alle mennesker som har en tro eller tilhører hvilken som helst religion, er "barn av Gud." Jeg fokuserte likevel i all hovedsak på konsekvensene av denne tankegangen som innebærer at det ikke har noe å si hva vi kaller Gud eller hvordan vi tilber Ham. Og jeg forsøkte å bevise hvordan Bibelen avviser denne oppfatningen.

Likevel er det sant at Gud skapte alle mennesker på jorden. Så på en måte kan man si at alle mennesker er "barn av Gud". Men når vi leser i Bibelen så ser vi at det er mer som skal til for å falle under denne kategorien. Paulus skriver: "Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt." (Romerne 9:8)

Det sier seg selv at vi ikke kan omtale alle mennesker i verden som "barn av Gud". Denne betegnelsen er begrenset til å gjelde for menneskene som også er kjent som "barn av løftet".

Så hvem er disse velsignende menneskene? Hvis vi leser videre i Romerne kapittel 9 så finner vi det ut. Det er de som, gjennom sin guddommelig-forordnede fødsel, er oppfyllelsen av løftet som ble gitt til en veldig spesiell mann - Abraham. For det var det løfte han fikk: "Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn" (vers 9). Denne lovede sønnen kom til riktig tidspunkt og han fikk navnet Isak. Han var et mirakel - det aller første "barn av løftet". Og fra da av ville bare hans etterkommere bli regnet som "barn av Gud".

Men så fortsetter Paulus videre i kapittelet og viser at selv ikke alle Isaks etterkommere kom til å være "barn av Gud", bare noen av dem. For da Isak ble far til to tvillinggutter; Esau og Jakob, avviste Gud Esau, men velsignet Jakob. Og dette bestemte Gud seg for mens begge barna fremdeles var i mors liv og enda ikke hadde blitt født - "før noen av dem hadde gjort noe, verken godt eller ondt".

Hvorfor det? Hvordan kan det ha seg slik? Paulus har svaret. "Guds plan og utvelgelse skulle stå fast." (Romerne 9:11). Med andre ord ønsker Gud å vise at det kun er Han som bestemmer hvilke av Jakobs etterkommere som vil bli regnet som "barn av Gud". Det står skrevet: " Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot." (vers 13). "Barn av løftet" kan kun være etterkommere av Jakob, men det betyr ikke at alle Jakobs etterkommere er inkludert i denne betegnelsen. Noen av dem ville i stedet bli kjent som "barn av kjødet".

Men det er mer! I Paulus' brev til Galaterne oppdager vi plutselig at betegnelsen "barn av løftet" gjelder enda færre. Paulus viser oss at det faktisk kun er en fysisk etterkommer av Abraham som offisielt kan kalles "et barn av løftet". Det er Yeshua HaMashiach (Jesus Kristus). "Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus." (Galaterne 3:16)

Dette betyr at Jesus er den sanne oppfyllelsen av løftet som Gud ga til Abraham. Det er bare Han alene som kvalifiserer som "et barn av Gud". Han alene kan kalles Guds sønn. Likevel, som enhver disippel vet, så har Jesus en kropp. Alle som tror blir inkludert og blir en del av Hans kropp - og nå kan også de bli kalt "barn av Gud".

"Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham." (1. Johannes 3:1). Og: "Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger..." (Romerne 8:16-17).

Så da vet vi endelig hvem som virkelig er "barn av Gud". Det er alle de, både jøder og ikke-jøder, som tror at Jesus er Messias og som følger Ham. Gjennom Guds nåde kan vi alle regnes som arvinger av løftet som Gud ga til Abraham. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Galaterne 3:29).

Så hva er det egentlig vi arver? Intet mindre enn evig liv og eierskap over hele planeten! "Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie." (Salmenes bok 2:7-8). Det er det Jesus kalte Guds rike, med Jerusalem som hovedstad!

Men det blir enda bedre! Når Jesus kommer inn til sitt rike vil vi alle oppleve en himmelsk Bar Mitzvah, slik at vi ikke lenger vil bli kalt "barn av Gud". Vi vil ha vokst opp. "Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er." (1. Johannes 3:2).

Vi vil ha bestått vår eksamen og nå blitt adoptert av Gud. "For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet." (Romerne 8:19). Det er jo bare helt fantastisk!

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.