Okkupanten og de okkuperte

5. september 2016 |  David Marc Silon

Se for deg følgende scenario: Et sammenstøt mellom voldelige bosettere og ett innfødt urfolk. Bosetterne fratar de innfødte alt de eier og driver de ut fra landet som tilhører dem. Drap og kidnappinger skjer hver eneste dag. Det finnes ingen domstol eller rettferdighet. De innfødte får en lavere stilling i samfunnet og regjeringen sørger ofte for at det forblir slik.

Det er tragisk når et urfolk som lever i fred i landet sitt blir fratatt landet bit for bit og blir behandlet som slaver av okkupantene.

De fleste mennesker, og spesielt jøder eller FN-medlemmer, vil automatisk anta at beskrivelsen ovenfor handler om Israel og "den okkuperte Vestbredden". Men faktisk handlet ikke dette om Israel. Faktisk handler det om Egypt og den arabiske majoritetens forfølgelse av Egypts ikke-arabiske innfødte urfolk 'kopterne', som er etterkommere av urgamle egyptere.

Siden det syvende århundret da Egypt (og nesten hele Midtøsten) ble okkupert og kolonisert av araberne, har kopterne og flere andre urfolk i regionen lidd under sterk forfølgelse og undertrykkelse.

Det er en vanlig feiltagelse for folk fleste å tenke på menneskene i Midtøsten som enten "arabere eller jøder". Det er kun rasister i denne regionen som ser på folkeinndelingen i Midtøsten på denne måten: Hvis du ikke er araber så er du jøde. Koptere, maronitter, assyrere, kurdere og berbere er automatisk arabere.

Men det er ikke sant. Folkeslagene som står nevnt ovenfor er ikke arabere og de liker ikke å bli omtalt som arabere. Faktisk lever de under okkupasjon av araberne.

La oss nå hypotetisk se for oss at disse urfolkene i Midtøsten har klart å gjenvinne sine landområder fra de arabiske bosetterne. Da kan man være sikker på en ting: Ingen av dem hadde ansett sine hjemland som okkupert territorium, men i stedet pekt på sitt folks dype historiske røtter i dette området.

Se nå for deg at det ble opprettet et koptisk Egypt hvor en majoritet av befolkningen i kopternes hjemland er arabere som ikke har egyptisk statsborgerskap. Vil disse få innvilget statsborgerskap? Hvis det var tilfelle kunne araberne, med sitt store flertall over antall koptere i landet, stemme for å fjerne det koptiske Egypt og gå tilbake til arabisk lederskap, hvillket igjen ville føre til forfølgelse og undertrykkelse av kopterne.

Man kan se for seg at det ble aktuelt å dele opp landet. (Eller kanskje ikke, ettersom de fleste normale mennesker ikke ønsker å gi fra seg landet sitt helt uten videre). Et mer sannsynlig scenario hadde vært at kun de fredelige araberne ville få innvilget statsborgerskap og at de andre ville bli oppfordret til å forlate landet og reise tilbake til Arabia, altså deres eget hjemland.

Dette koptisk/arabiske eksperimentet kunne også ha skjedd med hvilket som helst annet arabisk-okkupert folkeslag i et hvilket som helst annet arabisk-okkupert land i det arabisk-okkuperte Midtøsten.

På 1970-tallet i Libanon ble om lag 100.000 maronitter massakrert av araberne. I dag lider maronittene i hendene på arabere som støtter Hizbollah, noe som fører til en dramatisk reduksjon av folkegruppen.

I Irak og Syria, spesielt etter USAs invasjon og framveksten av IS (en terrororganisasjon bestående for det meste av arabere), har minst 46 kirker og andre hellige kristne områder blitt bombet, og ødelagt og tusenvis av assyrere, for ikke å nevne yezidier, har blitt tvunget til å forlate hjemmet sitt eller blitt solgt som sexslaver.

Mens kurderne har lidd under tyrkisk herredømme i mange tiår har de, sammen med berberne fra Nord-Afrika, blitt "tvangs-arabifisert". Faktisk blir Nord-Afrika ofte referert til som "det arabiske Maghreb" - en ikke veldig diskre rasistisk fornærmelse mot berberne.

Svarte afrikanere fortsetter å bli gjort til slaver av araberne i Sudan og Mauritania, og urfolk over store deler i Afrika blir tvunget til å flytte fra sine hjem til fordel for araberne som overtar områdene. Arabernes grusomme handlinger mot afrikanske urfolk er godt dokumentert i blant annet Darfur og Sør-Sudan.

Jødene - de egentlige innfødte palestinerne - har lidd under arabisk okkupasjon og vold i mange århundrer, og også i dag, men spesielt før 1948 og i hvert fall før sionismen.

Jødene og andre urfolk i regionen har det ikke bare til felles at de har blitt okkupert og utsatt for vold av araberne, men at de også i mange tilfeller har blitt utsatt for kollektiv avstraffelse fra araberne - og i mange tilfeller til og med folkemord. Alt for å tvinge dem til å akseptere at de bor i "arabiske og muslimske land" og at de ikke bør glemme det.

Men faktum er det at ikke alle land i Midtøsten er ment å være arabiske. Hvis urfolkene i regionen samlet seg til en felles front så ville vi kanskje kunne se en "urfolk-vår" - en revolusjon som denne gangen ville resultert i et positivt utfall for alle involverte parter. Da ville det endelig bryte ut fred - i hvert fall i Midtøsten.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.