Israel vil ha flere muslimske politifolk

6. september 2016 |  Israel Today Stab

Politiet i Israel har drevet en stor kampanje for å rekruttere flere arabiske muslimer til å bli tjenestemenn i det israelske politiet.

Talsmenn for det israelske politiet har tidligere uttalt at deres intensjon er å få flere hundre nye arabiske og muslimske tjenestemenn i politiet i løpet av de neste fem årene. I dag utgjør arabiske muslimer mindre enn to prosent av politistyrken i Israel.

Arbeidet med å få flere arabiske muslimer til å involvere seg i offentlig service og sikkerhet blir kraftig motarbeidet av muslimske arabiske politikere i Knesset som, ironisk nok, anklager Israel for å være rasistiske.

Men politikampanjen ser ut til å virke. Hittil i år har det vært en økning på nesten 300% i antallet søknader fra arabiske muslimer som ønsker å bli politi i Israel.

"Vi er vitner til en bølge av interesse blant den muslimske befolkningen som nå ønsker å slutte seg til politiet. Vi ser et meningsskrifte blant mange muslimer og vi er opptatt med å ta i mot disse nye rekruttene på en så effektiv måte som mulig", sa Amir Ratzon, lederen for Manpower-direktoratet, til nyhetsportalen Ynet.

BILDE: General Jamal Hakrush ble nylig den første arabiske muslimen i Israel som ble utnevnt til visepolitikommissær.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.