Bibis bibelformel

7. september 2016 |  Charles Gardner

Uavhengig av hva du måtte ha å si om Israel - på tross av at det er fødestedet til den jødisk-kristne sivilisasjonen - så er landet den dag i dag åpenbart like sekulært som alle andre land i Vesten. Men på tross av dette har Israel blitt velsignet med en leder som mener at Bibelen er viktig.

Den tidligere statsministeren i Storbritannia, Tony Blair, mente at utdanning var det viktigste i samfunnet, men Israels statsminister 'Bibi' Benjamin Netanyahu, er enda mer spesifikk.

I begynnelsen av skoleåret annonserte han til sitt kabinett at "eksellense og sionisme", med fokus på lesing i Bibelen, er grunnlaget for "utdanningsrevolusjonen" som hans regjering ønsker å starte.

"For det første; studere Bibelen", sa han. "Vi må jobbe hardt for dette. Det er Bibelen som er grunnen til at vi er her, hvorfor vi har returnert til dette landet og hvorfor vi blir værende her."

Dette er litt av en kontrast til hvordan ting styres i Westminster, Storbritannias parlament. Selvsagt er det mye snakk om å heve standarden for utdanning, men vi har kastet Den hellige skriften ut av skolene våre og humanister forsøker til og med å fjerne all Bibelens innflytelse på det britiske skolesystemet. Men uten Bibelen vil vår kunnskap lide. "Frykten for Gud er begynnelsen til visdom." (Ord.sp 1:7)

Paulus skrev: "Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte og kunnskapen skal forgå." Og han snakker ikke om lunken kjærlighet, men "agape" (gresk) - en kjærlighet forbeholdt de som har opplevd et personlig møte med Jesus.

Storbritannia ble et stort og innflytelsesrikt land på grunn av den posisjonen Bibelen hadde i landet. Det var fordi vi tok Bibelen på ordet og hjalp jødene hjem til Israel.

Våre åndelige forfedre William Wilberforce, John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Simeon og Bishop J C Ryle så i Skriften at kristne skulle be for og legge til rette for at jødene skulle få returnere til sitt hjemland, og de spilte en viktig rolle i gjenfødselen av den moderne, jødiske stat.

Men våre jødiske brødre trenger også "et nytt hjerte" slik Esekiel profeterte (Esekiel 36:26) hvis de skal oppfylle sin gudegitte rolle som "hedningenes lys" (Jesaja 49:6)

Herr Netanyahu baner veien for dette gjennom hans arbeid for at Bibelen skal få en større plass i det israelske samfunnet.

Dessverre følger verken kirken eller Storbritannia i samme spor. De gir etter for presset om å være politisk korrekte på alle fronter og undergraver dermed Bibelens autoritet. Resultatet er at samfunnet lider og færre barn får vokse opp med en mor og en far som gir dem kjærlighet og disiplin.

Nøkkelen til Israel gjenoppbygging var et anglikansk samfunn som het CMJ (Kirkens misjon blant jøder) som fremdeles gjør en god jobb med å nå ut til Guds utvalgte folk. Men kirkene i England er på randen til å bryte sammen. Problemet er Bibelens autoritet!

Et titalls evangeliske menigheter sørøst i England diskuterer for tiden noe som kan føre til en utvanning av Bibelens læresettinger når det kommer til temaet om ekteskap og det å velsigne ekteskap mellom to av samme kjønn.

Pastor Peter Sanlon, sogneprest i St Mark’s Church i Tunbridge Wells har sagt følgende: "Hvis fremstående ledere i kirker i England utvanner Bibelens lære i viktige teamer som homoseksualitet så kan dette kirkemøtet lett utvikle seg til å bli en ny anglikansk jurisdiksjon."

Uenigheter rundt spørsmål om seksualitet har allerede skapt uro og opprør i flere menigheter i både i Canada og i USA.

Den jødisk-kristne sivilisasjonen ble bygget på Bibelens autoritet. Og Israels fremtid - og det at landet blir beskyttet mot fiender - beror på hvorvidt nasjonen velger å følge det som står skrevet i Bibelen. Be for Benjamin Netanyahu.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.