Vi har et fantastisk år i vente!

5. oktober 2016 |  Charles Gardner

Israel har i de siste dagene sørget over dødsfallet til et av landets siste grunnleggere, Shimon Peres. Jeg ber om at Israel skal gå inn i en lysere og bedre tid som vil gi israelere glede i deres hjerte og ro i deres sinn.

Idet jøder over hele verden feiret den jødiske nyttårsfestivalen Rosh Hashanah denne helgen fikk jeg en følelse av at vi lever i en apokalyptisk endetid.

Jødene trer nå inn i år 5777 - et tall som har tre syvtall etter hverandre. Disse tre syvtallene er et "hellig" tall i Bibelen. I den gregorianske kalenderen som de fleste av oss følger går vi om noen måneder inn i år 2017. Dette er en dato som har svært stor betydning for Israel av tre forskjellige grunner.

For det første markerer dette året gulljubileet for at det er 50 år siden seksdagerskrigen i 1967 da gamlebyen i Jerusalem - det helligste stedet i hele jødedommen - ble gjenerobret av jødene for første gang på mer enn 2000 år. Enkelte skriftlærde har antydet at denne hendelsen representerer oppfyllelsen av "hedningenes tidsalder" som refererer til Jesus da Han sa: "Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende." (Lukas 21:24)

Det nye året markerer også at det er 70 år siden den historiske FN-avstemningen hvor Israel ble anerkjent. På tross av at arabiske stater var motstandere av denne resolusjonen fikk avstemningen flertallet på to-tredjedeler av stemmene som krevdes, og ting ble lagt til rette for gjenfødselen av staten Israel året etter.

Husk det Jesus lærte oss fra lignelsen om fikentreet som er et symbol på Israel. Han sa at når det blomstrer i en tid hvor verden preges av krig, hungersnød og jordskjelv skulle vi ta det som et tegn på at Han snart kommer tilbake. "Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer." (Matteus 24:34)

Med andre ord vil den generasjonen som er vitne til disse ekstraordinære hendelsene leve lenge nok til å se "alle disse tingene" skje. Innebærer også det Hans gjenkomst? Det kan vi ikke vite sikkert, men det er jo en mulighet. Som en som er født etter gjenopprettelsen av staten Israel synes jeg alt dette er både spennende og skremmende.

Men ingen av jubileene for disse store, historiske hendelsene hadde skjedd hadde det ikke vært for Storbritannias Balfourerklæring i 1917 som klargjorde veien for opprettelsen av staten Israel. Hundreårsjubileet for denne avgjørende milepælen i jødenes lange vei for å kunne returnere hjem står i fare for å gå tapt midt i politisk korrekthet. Men denne erklæringen er noe vi burde feire! Den er kanskje ikke like kjent som Brexit, men den er noe som Storbritannia burde være stolt av.

Den førte til at den britiske regjeringen lovet å gjøre alt i sin makt for å legge til rette for å skape et hjemland for jødene i Palestina (som regionen da var kjent som). Det hele skjedde takket være mye hjelp fra evangelisk kristne som allierte seg med sionismen under Theodor Herzl. Når alt kommer til alt så var det predikantene og politikerne som hadde lest Bibelen og som kjente Gud som påvirket myndighetene på den tiden. De så at det var deres plikt som en kristen nasjon å elske og støtte jødene og legge til rette for at de kunne returnere til sitt urgamle hjemland.

De visste også - og dette var en viktig del ved det hele - at det ikke bare handlet om landet, men om Herren. Bibelen er klar i sin tale om at Israel skal bli gjenopprettet og at jøder som har vært spredt over hele verden skal returnere til sine forfedres hjemland. Det står også at gjenopprettelsen vil skje i forkant av at Guds folk kommer tilbake til Israels Gud, som er far til Jesus Kristus, Messias, som snart skal komme tilbake. Esekiel profeterte: "Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.... Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem." (Esekiel 36:24 og 27)

Det var først og fremst sannheten som drev våre forfedre til å be, proklamere og jobbe for oppfyllelsen av den sionistiske drømmen.

Gud ønsker seg en brud som Han kan møte på ny i det landet hvor Han først ble kjent med henne og lærte henne å vandre på Hans vei.

Da Balfourerklæringen ble laget i november 1917 tilhørte Det lovede land fremdeles Det ottomanske riket (Tyrkia) som hadde regjert i området i 400 år. Men i løpet av noen få uker var området i britiske hender. Dette ga oss en gyllen mulighet til å til å oppfylle løftet.

Men fordi vi gikk tilbake på mange av våre løfter og vi behandlet jødene forferdelig da vi forhandlet med araberne for å innvilge deres ønsker, skulle det ta ytterligere tre tiår (og millioner av jødiske liv under Holocaust skulle gå tapt) før grunnleggerne av staten Israel endelig var i en posisjon hvor de kunne gjenopprette staten Israel.

Vær så snill å tilgi oss! Husk bare på å glede dere, for på tross av at vi ikke alltid har klart å hjelpe dere så har Herren Gud hjulpet dere så langt.

Må Guds kjærlighet omslutte dere i denne spesielle tiden og få dere til å frykte Herren og Hans bud "som er søtere enn honning" (Salme 19:10)

I denne vakre salmen til kong David ser vi hvor mye han elsker Guds lov, forskrifter og bud. "De er mer dyrebare enn gull, søtere enn honning". Og alt dette er på en perfekt måte oppfylt gjennom Jesus som sa dette til folkemengden i Matteus 5:17: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle."

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.