Arkeologer: Den bibelske fortellingen skjedde akkurat her

11. oktober 2016 |  Tsvi Sadan

Ved siden av Jerusalem var byen Lachish den viktigste byen fra tiden da Rehoboam var konge fram til utvandringen fra Judea i år 586 før Kristus. Det arkeologiske området rundt Tel Lachish har vært åsted for arkeologiske utgravninger i mange tiår, men på grunn av områdets enorme størrelse var det først i mars i år at arkeologer fikk kartlagt byportens utbredte struktur.

Ifølge utgravningsdirektøren Sa'ar Ganor peker alteret ved byporten, som nå fullstendig avdekket, på ingen ringere enn selveste kong Hiskia.

Mer spesifikt har man oppdaget at funnene ved byporten er koblet til kong Hiskias religiøse reformer som beskrives i 2.Kongebok 18:4 hvor det står: "Han nedla offerhaugene, slo i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-stolpene."

De ødelagte steinstøttene ved tvillingalterene som er plassert på innsiden av byportens struktur ble ødelagt for å vanære hedningenes guder. Latrinene som ble funnet på innsiden av byporten peker også på den vanlige praksisen som ble brukt for å ødelegge hedningenes hellige steder som først blir nevnt i sammenheng med kong Jehu: "De knuste Baals steinstøtte, rev ned Baal-tempelet og gjorde det om til latriner, som det er den dag i dag." (2. Kongebok 10:27)

Tester som ble utført av Israels antikvitetsautoritet viser at disse latrinene aldri har blitt brukt, hvilket støtter opp om ideen om at de kun ble laget for å vanære avgudene.

Byens inngang viser også at den bibelske institusjonen "byport" var ekte. Ganor peker på de velbevarte benkene utenfor byporten. "Ifølge Bibelens fortellinger var byporten selve senteret og hovedpunktet i byen. Det var der alt skjedde. Byens eldre, dommerne, lederne, kongene og byråkratene satt alle på benker utenfor byporten." Det er disse benkene vi nå kan se for første gang.

Som ventet var politikerne raskt ute med til å gripe muligheten til å legge vekt på det moderne Israels forbindelse til sin bibelske bakgrunn.

Kulturministeren i Israel, Miri Regev, sa at denne oppdagelsen er en av mange i en lang rekke oppdagelser som "gir oss et glimt inn i vår rike fortid og historie." Miljøvernminister Ze'ev Elkin sa at utgravningen er nok et eksempel på hvordan historier fra Bibelen blir bekreftet gjennom arkeologiske oppdagelser.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.