Zion Olje og Gass nærmer seg borefasen i det nordlige Israel

26. oktober 2016 |  Israel Today Stab

Zion Olje & Gass, Inc. (NASDAQ GM: ZN, annonserte i dag at de har forstått og innvilget to nøkkelkrav som ble satt av Israels petroleumskommisjonær. Dette gjør det nå mulig for selskapet å bore sin neste dype oljebrønn om lag 40 kilometer sør for Genesaretsjøen hvor Jordan og Jisre'el-dalen møtes.

Staten Israel produserer kun noen få tusen fat med olje hver dag, hvilket betyr at landet er avhengig av det globale markedet for å få dekket 99 prosent av landets behov for olje. Målet til Zion Olje og Gass er å finne et lokalt oljelager inne i Israel. Dette er et svært viktig steg i arbeidet med å sikre Israels strategiske posisjon og økonomiske situasjon. Arbeidet med å finne oljen vil være med på å velsigne hele nasjonen.

"Vi er glade for at vi har klart å forhandle frem en borekontrakt med DAFORA S.R.L. og for at vi har klart å ferdigstille og levere vår ingeniørplan" sa Victor G. Carrillo, leder for Zion. "Det å nå disse to målene, kombinert med det å underskrive kontrakt med både Kibbutz Sde Eliyahu og ILA (Israel Land Authority), gjør at vi kan starte å bore veldig snart."

Zion har en oljeboringskontrakt med S.C. Daflog S.R.L, et israelsk-registrert selskap som samarbeider med det rumenske selskapet DAFORA.

"Ettersom DAFORA har boret over 1000 oljebrønner i Romania, Øst-Europa og Øst-Afrika er vi sikre på at de er den rette partneren for oss", sa Zions president Dustin Guinn. "Zion kommer til å bruke DAFORAs F-400 borerigg for å bore ned til om lag 4.500 meter under bakken."

"Vi planlegger å håndheve borekontrakten så snart vårt utenforstående ingeniørselskap ferdigstiller områdeplanen for å gjøre den klar for DAFORAs F-400 rigg", sa herr Carrillo. "Såfremt verken været eller noe annet byr på forsinkelser vil vi begynne på boringen i november. Selve boringen vil ikke ta mer enn om lag 60 dager å gjøre ferdig."

I forkant av boringen har Zion brukt nesten 1 million dollar på boreutstyr. Selskapets siste steg før de går i gang med å lage brønnen er å levere en boringsplan sammen med en søknad til regjeringen om å få lov til å bore.

Alt dette avhenger imidlertid på at selskapet klarer å samle inn de nødvendige ressursene (hvilket ikke er garantert at selskapet vil klare). I tillegg til selskapets aksjeprogram DSPP tilbyr Zion også et offentlig obligasjonsprogram med en rente på 12%.

"Vi mener at dette programmet tilbyr en unik mulighet for interesserte investorer. Gjennom dette programmet kommer vi videre med våre boreambisjoner, samt at våre investorer får et generøst beløp i retur", forklarer herr Guinn. "For de som ønsker å være med på dette obligasjonsprogrammet har de frist til og med 31. oktober 2016.

Zion er opptatt av å utforske Israels olje- og gassressurser. Zion har fått eksklusiv rett til å utforske et område som later til å besitte de viktigste geologiske ingrediensene i et aktivt petroleumssystem, hvilket betyr at det er stor sjanse for å finne olje. Selskapet planlegger å begynne boringen så snart de har fått de nødvendige økonomiske midlene.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.