Rabbinere ber Trump og Putin gjennoppbygge templet

16. november 2016 |  Israel Today Stab

En gruppe ledende israelske rabbinere ser den påtroppende amerikanske president Donald Trump og Russland president Vladimir Putin som et ekko av kong Kyros av Persia, som for 2500 år siden hjalp det jødiske folket i gjenoppbyggingen av tempelet i Jerusalem.

Prof. Rabbi Hillel Weiss, en talsmann for Det høye råd, et moderne versjon av den gamle jødiske religiøse domstolen, ble gjengitt i en artikkel i Israel National News:

"De politiske forhold i dag, med to av de viktigste ledere i verden som støtter den jødiske retten til Jerusalem, er historisk og enestående."

Rådet (Sanhedrin) har sendt brev til både Trump og Putin og oppfordret dem til å arbeide sammen for å oppfylle et prosjekt som vil gagne hele menneskeheten - nemlig gjenoppbyggingen av det hellige tempelet på toppen av Jerusalems svært omstridte Tempelhøyde.

Begge ledere har uttrykt støtte til det jødiske krav på Jerusalem, selv om Trump sikkert har vært den mest høyrøstede av de to.

Om dette er reelt, er Israel "klar til å gjenoppbygge tempelet," påstår Weiss.

Siste Nummer

ABONNER PÅ NYHETER FRA ISRAEL TODAY

Hold deg oppdatert med hva som skjer i Israel med gratis nyheter og spesielle tilbud. Motta direkte til din e-post.